Badania
i Publikacje

Zapraszamy do lektury

Różnorodność, równość i integracja, imperatywem dla firm po pandemii

poniedziałek, 10 maja, 2021
IMSA Search Global Partners

Różnorodność, równość i integracja to istotne tematy dla przedsiębiorstw na całym świecie. Budowanie bardziej zróżnicowanego, sprawiedliwego i integracyjnego miejsca pracy było priorytetem jeszcze przed COVID. Wiele firm zdążyło utworzyć stanowiska i inicjatywy w celu rozwiązania problemów związanych z RRI, w tym dyskryminacji w pozyskiwaniu talentów, braku różnorodności płci i narodowości w zespołach, sposobie zarządzania, jak również słuszności ocen, skali płac i awansów.

Koronawirus doprowadził do niepowodzenia w wielu z tych obszarów, ponieważ firmy pracowały zdalnie, a wiele z nich musiało dokonać redukcji zatrudnienia. Kobiety i mniejszości ucierpiały w sposób nieproporcjonalny, odnotowując wyższy odsetek utraty pracy. Jednoczesny rozwój ruchu Black Lives Matter na całym świecie, zwiększył wrażliwość na nierówności w miejscu pracy. Pracownicy oczekują, że temat RRI zostanie omówiony i potraktowany poważeni, co czyni go imperatywem po pandemii.

Zarządzanie talentami i RRI

Spojrzenie na RRI przez pryzmat zarządzania talentami ma zastosowanie podczas opracowywania działań, które przynoszą rezultaty. Niedawny podcast McKinsey zatytułowany „The Elusive Inclusive Workplace” (23.03.2021) podkreślił znaczenie tworzenia inicjatyw w całym „cyklu życia talentów”.

Różnorodność

Aby zająć się różnorodnością, firmy powinny skupić się na źródłach pozyskiwania talentów i umiejętnościach, które są sprawdzonymi wyznacznikami sukcesu. Technologie takie jak sztuczna inteligencja mogą dostarczyć pełniejsze wnioski, ale tylko wtedy, gdy są oparte na danych, które uwzględniają ludzkie inklinacje w istniejących normach. Jeśli dany atrybut lub umiejętność nie są poparte danymi w postaci dokładnego wskaźnika, nie ma na nie miejsca w rozmowie oceniającej.

Według partnera zarządzającego IMSA Denmark, Jensa Christiana Jensena: „Widzimy ciągły i rosnący trend w poszukiwaniu kadry kierowniczej w większych firmach w celu zapewnienia różnorodności w drodze bezstronnego procesu. Rozpoczyna się ona od wstępnej analizy stanowiska pracy, a następnie stworzenia opisu stanowiska, upewniając się, że jest ono neutralne pod względem płci i że proces koncentruje się wyłącznie na kompetencjach, a nie na płci, pochodzeniu etnicznym, religii itp.”

Równość

W swoich „Prognozach dotyczących RRI na rok 2021” (Deloitte.com, 22.01.2021) Deloitte sugeruje, że uczciwość w wynagrodzeniach jest obecnie największym problemem równościowym, ponieważ pracownicy żądają przejrzystości. Postrzeganie równości wpływa na markę pracodawcy, zaangażowanie pracowników i dobre samopoczucie w miejscu pracy. Statystyki potwierdzają ten pogląd: nierówności w wynagrodzeniach są znaczące między podobnie wykształconymi czarnoskórymi i białymi mężczyznami (22%) i podobnie wykształconymi czarnoskórymi i białymi kobietami (8%) wykonującymi tę samą pracę.


Pełna treść artykułu: Diversity, Equity, and Includion (DEI) – A Post-Pandemic Imperative for Companies ACcross the Globe

Podcast: “Skrzydlaty HR” – #8 Dorota Minta / Jak regulować emocje?

poniedziałek, 14 marca, 2022
@Monika Ciesielska
„Pomaganie innym w sytuacji w jakiej jesteśmy wymaga ogromnej uważności i wsłuchania się w potrzeby drugiej osoby. Reakcje na traumę i stres…

Podcast: „Skrzydlaty HR” – #7 David Nirenberg, Mitch Berger / Rekrutacja nowej ery

czwartek, 17 lutego, 2022
@Monika Ciesielska
Jak zmienił się rynek pracy podczas pandemii i jak wpłynęło to na proces rekrutacji? Kto wie o tym lepiej niż my, rekruterzy…

Podcast: Skrzydlaty HR – #6 Szymon Janiak / Rola HR w Venture Capital

wtorek, 25 stycznia, 2022
@Monika Ciesielska
Świat startupów, w którego krajobraz wpisane są nowe technologie, postęp, zmiana, innowacje, wszystkie te rundy finansowania, o tak – ten świat wydaje…