Badania
i Publikacje

Zapraszamy do lektury

Przywództwo służebne w nowej rzeczywistości. Kim jest “servant leader”?

poniedziałek, 27 lipca, 2020
@IMSA Search Global Partners

Początek XXI wieku jest bogaty w wydarzenia, które są prawdziwymi przełomami w już ugruntowanych praktykach zarządzania i przywództwa. Nowa norma, według znakomitej książki belgijskiego myśliciela Petera Hinssena, to wysoce niestabilny świat VUCA (zmienność, niepewność, złożoność, niejednoznaczność), który sprawia, że ​​niektóre z naszych przekonań stają się przestarzałe. Liderów biznesu potrzebujemy bardziej niż kiedykolwiek, ale być może innego gatunku.

Kiedy patrzymy wstecz na ostatnie kilka lat, jest tak wiele megatrendów, które miały kluczowe znaczenie dla globalnej gospodarki i sposobu, w jaki ludzie działają wspólnie. Wystarczy pomyśleć o terroryzmie, poważnych zagrożeniach dla środowiska, nagłych wybuchach pandemii lub masowej fali zakłóceń cyfrowych. To wszystko oznacza, że ​​modele biznesowe muszą dostosowywać się do szybko-zmieniających się zachowań konsumentów, podczas gdy sam finał jest często nieokreślony, jeśli nie całkowicie niejasny.

Niedawne zjawisko COVID-19 zmusza nas do przyspieszenia cyfrowej transformacji i przejścia z tradycyjnych modeli, na modele online. Nie będzie to miało zastosowania we wszystkich firmach, ale lwia część branż B2C jest tym zjawiskiem objęta. Według badania strategii IT firmy McKinsey, 79% firm znajduje się na bardzo początkowym etapie transformacji cyfrowej, więc wśród kierowników wyższego szczebla istnieje obawa i pilna potrzeba zmiany nie tylko strategii firm, ale także własnego stylu przywództwa. Stwarza to wyraźne napięcie w tradycyjnym paradygmacie „dowodzenia i kontroli”, w którym przywódcy są w stanie opracować strategię, opracować szczegółowe plany działań i skupić się na bezbłędnej realizacji. Może się zdarzyć, że żadna ze zwykłych taktyk nie przyniesie rezultatów, więc punktem wyjścia powinien być sam lider.

Kim jest “servant leader”?


Pełna treść artykułu: A servant is often a true leader

Great Resignation: Drogi Pracodawco, co poszło nie tak?

wtorek, 30 listopada, 2021
@Monika Ciesielska
Termin Wielkiej Rezygnacji pojawił się po raz pierwszy w wypowiedzi Anthony’ego Klotza, profesora zarządzania w Mays Business School of Texas A&M University,…

Podcast: Skrzydlaty HR – #3 Anita Rogalska / Budowanie kultury różnorodności

wtorek, 23 listopada, 2021
@Monika Ciesielska
Skrzydlaty HR
Jak dokonać transformacji biznesowej i jednocześnie nie zatracić budowanej latami kultury organizacyjnej, a wręcz wzbogacić ją o składniki niezbędne do budowania przynależności…

Cyberbezpieczeństwo — ryzyko, którego nie można zignorować

poniedziałek, 15 listopada, 2021
@IMSA Search Global Partners
Ryzyko cyberprzestępczości jest bardzo realne dla firm każdej wielkości. Wiąże się ze znaczącymi kosztami i bez wątpienia nie może być dłużej ignorowane.…